platforma e-learning

kursy on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie

AKTUALNOŚCI

O platformie e-learning

Platforma e-learning adresowana do uczniów jest elementem systemu wspomagającego edukację  prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundację Dzieci Niczyje.
Fundacja od wielu lat realizuje projektu edukacyjne skierowane do dzieci. W ramach tych działań zostały opracowane m.in. serwisy edukacyjne, scenariusze lekcji, filmy, bajki, gry komputerowe, piosenki i teledyski. W oparciu o wypracowane narzędzia powstały również kursy e-learning adresowane do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży.
Pod adresem www.edu.fdds.pl zostały zgromadzone kursy e-learning, których realizacja możliwa jest zarówno przy udziale nauczyciela, jak również samodzielnie każdy uczeń może skorzystać z kursów.

 

Aby uczniowie mogli realizować zajęcia, z wykorzystaniem kursów e-learning, wspomagane przez nauczyciela, niezbędne jest:

 

Czynności wykonywane przez nauczyciela:

- rejestracja opiekuna na platformie dla profesjonalistów pod adresem: www.edukacja.fdds.pl

- utworzenie grupy uczniów (funkcja dostępna w menu użytkownika):

nauczyciel wpisuje nazwę grupy i wybiera kursy e-learning, które będą dostępne uczniom

- skopiowanie kodu grupy i przekazanie go uczniom

 

Czynności wykonywane przez uczniów:

- rejestracja uczniów na platformie e-learning www.edu.fdds.pl

- dołączenie uczniów do grupy (funkcja dostępna w menu użytkownika) z użyciem otrzymanego kodu

- uruchomienie określonego przez nauczyciela kursu e-learning

 

Dzięki temu, że uczniowie skorzystają z kodu otrzymanego przez nauczyciela ich postępy w nauce będą widoczne na koncie nauczyciela.

 

Uczeń może realizować kursy również poza systemem "nauczyciel-uczeń", oznacza to że po zarejestrowaniu na platformie nie przypisuje się do klasy (nie wpisuje kodu otrzymanego od nauczyciela). Postępy ucznia w takiej sytuacji nie są widoczne na koncie nauczyciela.


Kursy zostały podzielone wg. grup wiekowych:


1. E-learning – szkoła podstawowa I-III


a) Kurs: Mały świadek w sądzie. Celem kursu jest przygotowanie w przyjazny sposób dziecka do uczestnictwa w rozprawie sądowej.
b) Kurs: Poznaj bezpieczny internet. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z tematyką zagrożeń w internecie oraz dostarczenie wiedzy na temat zasad korzystania z sieci.

 

2. E-learning – szkoła podstawowa I-III


a) Kurs: 3..2..1.. Internet! Kurs oparty jest na przygodach piątki uczniów szkoły podstawowej - Kuby, Ani, Sandry, Szymona i Piotrka. Przez pryzmat losów bohaterów, użytkownik zapozna się z różnymi formami zagrożeń związanych z internetem.
b) Kurs: Bezpieczna przygoda z internetem. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z tematyką zagrożeń w internecie oraz dostarczenie wiedzy na temat zasad korzystania z sieci.
c) Kurs: Gdzie jest Mimi? Celem kursu jest zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Ponadto dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
d) Kurs: Lekcja bezpieczeństwa. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci.
e) Kurs: Mały świadek w sądzie. Celem kursu jest przygotowanie w przyjazny sposób dziecka do uczestnictwa w rozprawie sądowej.
f) Kurs: Nie daj się. Celem kursu jest dostarczenie dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia, nauczenie rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, poszukiwania pomocy i wsparcia.

 

3. E-learning – szkoła gimnazjalna


a) Kurs: Gdzie jest Mimi? Celem kursu jest zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Ponadto dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
b) Kurs: Lekcja bezpieczeństwa. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci.
c) Kurs: W Sieci. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktów z osobami w sieci. Uczestnicy kursu dowiedzą jak radzić sobie w niektórych trudnych sytuacjach, związanych z cyberprzemocą.
d) Kurs: Znajomi-Nieznajomi.pl. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi zagrożeniami związanymi z internetem.
e) Kurs: Nie dla Hejtu. Celem kursu jest zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz z konsekwencjami, jakie przynoszą te zjawiska, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.

 

4. E-learning – szkoła ponadgimnazjalna


a) Kurs: W Sieci. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktów z osobami w sieci. Uczestnicy kursu dowiedzą jak radzić sobie w niektórych trudnych sytuacjach, związanych z cyberprzemocą.