platforma e-learning

kursy on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwieKurs e-learning
Cel:
przygotowanie do roli świadka dziecka uczestniczącego w rozprawie sądowej.
Czas trwania: 25 minut (4 moduły).

kurs e-learning
Cel:
zapoznanie z różnymi formami zagrożeń internetowych: cyberprzemoc, kontakty z osobami poznanymi w internecie, umieszczanie zdjęć, plagiat, nadmierne korzystanie z komputera i internetu. 
Czas trwania: 45 minut (7 modułów)..

Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia. Nauczenie dzieci rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, poszukiwania pomocy i wsparcia.
Czas trwania: 25 minut  (10 modułów).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie z podstawowymi zasadami korzystania z nowych mediów i społeczności online, w tym: rozwaga w trakcie publikacji informacji, konieczność konfiguracji parametrów prywatności w serwisach online.
Czas trwania: 20 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel: zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz z konsekwencjami, jakie przynoszą te zjawiska, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.
Czas trwania: 35 minut.

Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktów z osobami poznanymi w sieci. Przekazanie porad na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z cyberprzemocą.
Czas trwania: 20 minut (2 moduły).