platforma e-learning

kursy on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwieKurs e-learning
Cel:
przygotowanie do roli świadka dziecka uczestniczącego w rozprawie sądowej.
Czas trwania: 25 minut (4 moduły).

kurs e-learning
Cel:
zapoznanie z różnymi formami zagrożeń internetowych: cyberprzemoc, kontakty z osobami poznanymi w internecie, umieszczanie zdjęć, plagiat, nadmierne korzystanie z komputera i internetu. 
Czas trwania: 45 minut (7 modułów)..

 

Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia. Nauczenie dzieci rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, poszukiwania pomocy i wsparcia.
Czas trwania: 25 minut  (10 modułów).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).